Vi är Cohero

Cohero erbjuder processverktyg och utbildningar för utveckling av organisationer, grupper och individer. Utifrån en nyskapande och engagerande pedagogisk modell fördjupas och sprids förståelse för människans drivkrafter, olika beteenden och vad som verkligen motiverar. Förståelsen omsätts till praktiska färdigheter som gör det möjligt för individer i grupp att förhålla sig till en komplex värld i ständig förändring på ett konstruktivt och meningsskapande sätt.

Coheros processverktyg och utbildningar är interaktiva och anpassningsbara för olika organisationer, situationer och behov. Detta innebär att Cohero, till skillnad från de flesta andra metoder erbjuder en möjlighet till kontinuitet och fördjupning i organisationens utvecklingsarbete.Efter en introduktionsperiod kan organisationen arbeta självständigt med Cohero och använda verktygen för att sprida kunskap och utveckla färdigheter i hela organisationen.

Cohero arbetar med kunder från privat, utbildning och offentlig, samt ideell sektor. Vi vill att så många som möjligt ska få tillgång till våra utbildningar och arbeta med våra processverktyg. Därför anpassar vi alltid våra erbjudanden och prissättning efter kundens förutsättningar.

Skicka gärna ett e-mail eller skriv till oss här på Facebook om du har frågor om Cohero, eller om du vill veta hur vi skulle kunna arbeta med er organisation.

Vår vision

Vi är med och utvecklar organisationer som bygger på människans förmågor att tillsammans uträtta fantastiska saker där var och ens speciella styrkor kommer till sin rätt. Med tydliga individuella och gemensamma visioner, stort personligt ansvar, engagemang och självständighet skapas framgång tillsammans, i samklang med omvärld och miljö.

Vår mission

Vi vill vara med och bygga framtidens organisationer där självständiga och engagerade individer bidrar med sina unika förmågor och engagemang. Idag står mänskligheten inför både enorma utmaningar och fantastiska möjligheter. För att hantera denna nya verklighet krävs nya modeller och arbetssätt. Cohero bidrar till utvecklingen av dessa.
Psykologisk forskning visar att arbetsgruppers förmåga till prestation och innovation är starkt kopplad till deltagarnas förmåga att se och använda allas unika förmågor. Detta är vad Cohero handlar om.

 

Om oss

Christofer Gradin Franzén

Christofer Gradin Franzén är psykolog (tar examen under hösten 2013) och civilekonom och brinner för att utveckla folkrörelser och föreningsliv, för att dessa ska kunna mer effektivt bidra till en omställning mot ett hållbart samhälle. Han skrev sin magisteruppsats i ekonomi om mikroentreprenörer i turistsektorn i Gambia, deras förutsättningar och utmaningar för att bidra till en social och ekologiskt hållbar utveckling. Utifrån detta har han sedan jobbat på Sri Lanka i samarbete med gräsrotsorganisationen Sarvodaya. Som psykolog är Christofer intresserad av att väva samman olika perspektiv, att se processer och strukturer från flera håll och perspektiv samtidigt. I perioder har han också arbetat som lärare i psykologi på gymnasienivå.

Christofer har också 15 års erfarenhet som baskettränare och har varit anställd i BK Järva KFUM med ansvar för bland annat ledarutvecklingsfrågor.
Idag arbetar Christofer med utveckling av Coheros olika utbildningsverktyg och spel, utbildningar och utvecklingsarbete i olika föreningar och folkrörelser. Han är dessutom inblandad i och arbetar som terapeut i ett projekt som erbjuder unga vuxna psykodynamisk korttidsterapi till reducerat pris.

Kontakt: christofer@cohero.se

 

Jan Sandgren

Jan Sandgren är managementkonsulten och föreläsaren som inspirerat och guidat tusentals ledare och medarbetare till självinsikt och framgång. Han har också arbetat som psykolog, psykoterapeut och företagsledare och utbildade sig under flera år i Hypnosterapi hos några av världens främsta specialister. I sitt arbete återkommer han ständigt till betydelsen av att vi skall få vara den vi är och bli respekterade för våra unika förmågor.
Under 1980-talet arbetade Jan som konsult och VD på Mercuri International med inriktning på ledarskap, säljträning och affärsutveckling, hela tiden med fokus på att skapa verklig förändring.

1990 startade han konsultföretaget Affärskraft AB tillsammans med några kolleger från Mercuri. Målet var att bygga en konsultverksamhet som var med och direkt påverkade de beteenden i vardagen som leder till resultatförbättringar. Nio år senare såldes det framgångsrika företaget till en börskoncern. Jan fortsatte att skriva och forska vidare om beteendeförändring, motivation, personlig utveckling och framgång i affärer. Samtidigt föreläste han för olika företag och organisationer och bedrev några förändringsprojekt i större organisationer. 2009 gavs Jans första bok ”Sprid pyramiderna, nytt ledarskap för en ny värld” ut, samtidigt som verksamheten med metoden Sprid Pyramiderna startas. Jan föreläser, arbetar med ett antal förändringsprojekt och skriver på nästa bok om vad det innebär att vara människa samt arbetar med utveckling av Coheros spel och andra verktyg för utveckling av individer, grupper och organisationer.

Kontakt: jan@cohero.se

 

Lisa Gawell

Ansvarig för Coheros arbete med skolan är Lisa Gawell. Lisa är pedagog och har förutom många år som lärare arbetat på Liber förlag med digitala medier i skolan. Idag föreläser och utbildar Lisa om olika beteenden, behov och mänskliga drivkrafter och implementerar Coheros processverktyg i nära samarbete med den enskilda skolan.

Kontakt: lisa@cohero.se

 

 

 

Mattias Lagerbäck

Interaktionsdesigner med djup förståelse för och erfarenhet av användarbeteenden och utvecklingsprocesser. Har spelat brädspel sedan barnsben och har de senaste åren tagit fram koncept och utvecklat flertalet spel. Tidigare aktiv som ledare inom Svenska Scoutförbundet.

Kontakt: mattias@cohero.se