Vad är Cohero?

Cohero är ett spel som är utvecklat för att lära grupper fungera bättre tillsammans. Det handlar om samarbetets möjligheter och utmaningar och förutsättningarna för en grupp att lösa problem med en högre grad av komplexitet än enskilda individer kan hantera.

Under spelets gång skiftar fokus mellan den uppgift som gruppen ska lösa tillsammans och reflektioner kring och förståelse för den grupp och de individer som spelar spelet. Utöver att detta är ett roligt och mer tillgängligt sätt att jobba med lärande och
utveckling i en grupp skapas också möjligheter att sprida processer på ett effektivare sätt inom och mellan organisationer. Efter att en person gått en utbildning baserad på Cohero kan den med hjälp av stödmaterial själv leda processen för andra individer och grupper.

Spelets digitala händelsekort bidrar både till att skapa en spel- och utbildningsupplevelse utöver det vanliga och möjligheter att spela Cohero mot olika utvecklings- och lärandemål. I grundutförandet ingår en serie med olika händelsescenarios med olika utmaningar för gruppen, kunskapsmål och reflektioner. Det finns även möjlighet att skräddarsy särskilda scenarios som speglar mer organisationsspecifika utmaningar.

Cohero skapar möjligheter för att sprida viktig psykologisk kunskap i hela organisationen. Förståelse för sig själva och varandra i olika gruppsammanhang fördjupas och vidgas vid varje speltillfälle och skapar förutsättningar för gruppens och organisationens kollektiv intelligens att blomstra.