Utbildningar

Vill du lära dig att använda Coheros spel och utbilda dig till processledare? Du får en grundutbildning i spelet och hur det kan användas för olika typer av utvecklingsprocesser i organisationer. Du får också ett eget exemplar av spelet med instruktioner för spelare och processledarhandbok. Dessutom ingår teknisksupport samt möjlighet att få extra handledning för att leda olika spelprocesser. Efter grundutbildningen finns flera steg för fortsatt utveckling rörande spel som organistionsutvecklingsverktyg och den psykologiska kunskap som våra processer är grundande i. Kontakta oss för mer information.

Processledarutbildning steg1
Heldag med utbildning och process
Vi går igenom den teoretiska bakgrunden till spelet och processen. Processledarrollen, innan under och efter spelet. Fokus ligger på hur vi tolkar och hjälper gruppen och individer till större insikt om sig själva och varandra och hur detta sedan kan kopplas till deras verklighet utanför spelet.

3 övningstillfällen
Efter den inledande utbildningsdagen följer 3 övningstillfällen, kursdeltagaren får processleda cohero i grupper tillsammans med en av kursledarna. Dessa övningstillfällen bokas individuellt med varje kursdeltagare.

Förkunskapskrav
För att kunna delta i utbildningen är det nödvändigt att innan deltagit i minst en Cohero-omgång.

Efter utbildning
Processhandledning innan och efter egna spelomgångar
Teknisk support

Nästa utbildning
Steg1 Heldags utbildning Onsdag 5:e Mars i Stockholm, 9 – 17
Efter utbildningen bokar vi tillsammans in fortsatta individuella övningstillfällen
Utbildningen inklusive spel och material kostar 20 000 kr exkl moms
Kontakta oss för mer information
info@cohero.se