Våra processledare

Christofer Gradin Franzén

Christofer Gradin Franzén är psykolog (tar examen under hösten 2013) och civilekonom och brinner för att utveckla folkrörelser och föreningsliv, för att dessa ska kunna mer effektivt bidra till en omställning mot ett hållbart samhälle. Han skrev sin magisteruppsats i ekonomi om mikroentreprenörer i turistsektorn i Gambia, deras förutsättningar och utmaningar för att bidra till en social och ekologiskt hållbar utveckling. Utifrån detta har han sedan jobbat på Sri Lanka i samarbete med gräsrotsorganisationen Sarvodaya. Som psykolog är Christofer intresserad av att väva samman olika perspektiv, att se processer och strukturer från flera håll och perspektiv samtidigt. I perioder har han också arbetat som lärare i psykologi på gymnasienivå.

Christofer har också 15 års erfarenhet som baskettränare och har varit anställd i BK Järva KFUM med ansvar för bland annat ledarutvecklingsfrågor.
Idag arbetar Christofer med utveckling av Coheros olika utbildningsverktyg och spel, utbildningar och utvecklingsarbete i olika föreningar och folkrörelser. Han är dessutom inblandad i och arbetar som terapeut i ett projekt som erbjuder unga vuxna psykodynamisk korttidsterapi till reducerat pris.

Kontakt: christofer@cohero.se

 

Jan Sandgren

Jan Sandgren är managementkonsulten och föreläsaren som inspirerat och guidat tusentals ledare och medarbetare till självinsikt och framgång. Han har också arbetat som psykolog, psykoterapeut och företagsledare och utbildade sig under flera år i Hypnosterapi hos några av världens främsta specialister. I sitt arbete återkommer han ständigt till betydelsen av att vi skall få vara den vi är och bli respekterade för våra unika förmågor.
Under 1980-talet arbetade Jan som konsult och VD på Mercuri International med inriktning på ledarskap, säljträning och affärsutveckling, hela tiden med fokus på att skapa verklig förändring.

1990 startade han konsultföretaget Affärskraft AB tillsammans med några kolleger från Mercuri. Målet var att bygga en konsultverksamhet som var med och direkt påverkade de beteenden i vardagen som leder till resultatförbättringar. Nio år senare såldes det framgångsrika företaget till en börskoncern. Jan fortsatte att skriva och forska vidare om beteendeförändring, motivation, personlig utveckling och framgång i affärer. Samtidigt föreläste han för olika företag och organisationer och bedrev några förändringsprojekt i större organisationer. 2009 gavs Jans första bok ”Sprid pyramiderna, nytt ledarskap för en ny värld” ut, samtidigt som verksamheten med metoden Sprid Pyramiderna startas. Jan föreläser, arbetar med ett antal förändringsprojekt och skriver på nästa bok om vad det innebär att vara människa samt arbetar med utveckling av Coheros spel och andra verktyg för utveckling av individer, grupper och organisationer.

Kontakt: jan@cohero.se

 

Lisa Gawell

Ansvarig för Coheros arbete med skolan är Lisa Gawell. Lisa är pedagog och har förutom många år som lärare arbetat på Liber förlag med digitala medier i skolan. Idag föreläser och utbildar Lisa om olika beteenden, behov och mänskliga drivkrafter och implementerar Coheros processverktyg i nära samarbete med den enskilda skolan.

Kontakt: lisa@cohero.se

 

 

 

Anna-Maria Norman

Anna-Marias ledord är förändring och utveckling. Hon har en bakgrund från ideell sektor, där hon både varit ideellt engagerad i olika organisationer och anställd som verksamhetsledare för globala utveckling på LSU Sveriges ungdomsorganisationer. Hon har arbetat med internationella projekt med fokus på ledarskaps- och organisationsutveckling för unga i bland annat Belarus, Zimbabwe, Libanon och Sverige. Hon är en van processledare som gärna utformar processer utifrån organisationens specifika behov. Efter att ha insett att ett väl fungerande samarbete och kommunikation mellan människor är avgörande för att nå den förändring vi vill, har hon valt att börja arbeta med Cohero som verktyg.

Utöver Cohero och grupputveckling arbetar hon med utvärdering av projekt samt ger processtöd i planering, uppföljning och utvärdering (tex LFA/RBM), riskanalys och riskhantering, jämställdhetsintegrering, miljöintegrering, omvärldsanalys och strategiarbete.

Anna-Maria har en magisterexamen med huvudämnet statsvetenskap samt sociologi, nationalekonomi och ryska.

Kontakt: annamaria.norman@gmail.com

 

Göran Rosenberg

Göran Rosenberg har en lång erfarenhet av att utveckla både människor och verksamheter. Han har en bakgrund som psykolog och har arbetat som terapeut, mental tränare för idrottslag på landslagsnivå, managementkonsult, VD och har drivit egna företag inom ledarskap och chefsuthyrning. En röd tråd i Görans arbete är att lyfta fram den outnyttjade potentialen som ofta finns i verksamheter och som tar sig uttryck i både strukturella och mänskliga problem. Nyckelordet är fungerande kommunikation och verklig delaktighet.

Han är medförfattare till boken Idre sameby som handlar om samebyn i ett historiskt perspektiv fram till nu. Göran beskriver där samebyn utifrån ett nutida teamperspektiv. Göran har också suttit som styrelseordförande i ideella organisationer och arbetar även med att hjälpa entreprenörer att kommersialisera sina innovationer genom affärsmannaskap och att arbeta marknadsnära.

Att arbeta med Cohero var ett naturligt steg för honom och är idag en naturlig del av hans processinriktade arbetssätt. Som verktyg belyser Cohero de praktiska konsekvenserna av våra val och gör betydelsen av en fungerande kommunikation och samarbete i gruppen oerhört tydlig.

Kontakt: goran@intense-management.se

 

Birgitta Bergh

Birgitta Bergh är auk. socionom med 30 års erfarenhet från det sociala arbetsfältet. Den långa erfarenheten har kunnat byggas upp genom arbete inom olika verksamhetsområden framförallt i offentlig förvaltning. Birgitta har arbetat med förändringsarbete dels som projektledare i olika projekt, utbildningsverksamhet samt inom ledarskapet. Birgitta har även erfarenhet av ledningsarbete inom ideella organisationer. Dels inom idrottsrörelsen men framförallt på distriktsnivå inom Rädda Barnen.

Birgitta driver förtaget Berghs SocialaTjänster AB som bl.a. skräddarsyr utbildningar, erbjuder handledning samt arbetslagsutveckling. Företaget riktar sig till offentlig sektor, enskilda företag eller organisationer som är i behov av utveckling.

Birgitta stimuleras av att få vara med i skapandet av ”goda team” där var och en får plats utifrån sin funktion och sina tillgångar. Cohero har kommit att bli ett viktigt redskap i detta arbete då spelet i sig avdramatiserar och öppnar för möjligheter till en annan kommunikation mellan människor. Birgitta ser bara möjligheter med Cohero som i princip kan vara användbart i de flesta sammanhang där människor finns och där man behöver tillvarata den samlade kompetensen.

Kontakt: birgittabergh@hotmail.se