I skolan

Cohero vill vara med och sprida psykologisk kunskap, vad som motiverar oss människor och hur vi beter oss och samarbetar framgångsrikt. Cohero vill också bidra med effektiva verktyg som gör det möjligt att sprida och förankra denna kunskap i hela skolvärlden.

Framtiden

Världen omkring oss förändras i en rasande fart. Blir allt mer gränslös, snabbrörlig och komplex, men också ömtålig. Det enda vi säkert vet om framtiden är att den kommer se annorlunda ut då våra barn har vuxit upp. Hur förbereder vi dem för en globaliserad och föränderlig värld? Hur blir skolan en mötesplats för utveckling och lärande för en generation unga människor som med ett knapptryck får in hela världen i sin mobil?

En nyckelkompetens både nu och i framtiden är förmågan att samarbeta i olika sammanhang och grupper. Kollektiv intelligens, det vill säga gruppens förmåga att tillsammans nå en högre intelligens än den intelligentaste individen i gruppen blir allt viktigare i framtiden. Genom Coheros spel, en kombination av traditionellt brädspel och webbaserade utmaningar kommer vi till insikt om våra olika styrkor och övar oss i att lösa problem tillsammans.

I en värld som förändras är det livslånga lärandet en förutsättning. Vi behöver strategier för hur vi håller oss motiverade och vi behöver se våra egna såväl som andras styrkor och behov. Vi tror att dessa kunskaper om människan, är viktiga för både individens och samhällets utveckling. För individen betyder det att kunna förverkliga sina drömmar. För samhället handlar det om medborgare som på ett aktivt och engagerande sätt tar ansvar för våra demokratiska värden.

Coheros verktyg baseras på den senaste forskningen om hur vi människor verkligen fungerar, vad som driver och motiverar oss, hur våra behov styr oss och hur vi kan använda våra olikheter för att lyckas tillsammans.

Vill du veta mer?

ChristoferOm du vill veta mer om hur ett samarbete med Cohero kan se ut är du välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Ansvarig för Coheros arbete med skolan är Lisa Gawell. Lisa är pedagog och har förutom många år som lärare arbetat på Liber förlag med digitala medier i skolan. Idag föreläser och utbildar Lisa om olika beteenden, behov och mänskliga drivkrafter och implementerar Coheros processverktyg i nära samarbete med den enskilda skolan.