För företag

Cohero vill vara med och bygga framtidens företag där kunskaper om vad som driver och motiverar människor och hur vi tillsammans når framgång blir avgörande.

Framtidens företag

I framtiden med globala och komplexa marknader där konsumenter med brokiga önskemål och höga krav på kvalitet agerar förändras villkoren för allt företagande. Att förstå hur människan fungerar, vad som driver och motiverar oss, hur vi tar beslut och hur vi samarbetar effektivt blir avgörande för att lyckas. När såväl jordens råvarutillgångar som kvalificerad arbetskraft visar sig vara begränsade resurser och allting förändras i rasande fart blir vår mänskliga hjärna den viktigaste råvaran.

Det krävs ett nytt ledarskap där vi tillvaratar alla anställdas inneboende resurser och låter var och en ta kontroll över sin egen arbetssituation. Självständiga och engagerade medarbetare som tar ansvar och egna initiativ är avgörande för framtidens organisationer.

Verklig och varaktig förändring

I framtiden blir också snabba förändringar vardag inom en mängd områden. Produktutveckling går många gånger blixtsnabbt och företag måste snabbt anpassa sig till nya förväntningar från konsumenter som utbyter erfarenheter och åsikter på internet.
Företag och organisationer kommer att behöva förändra sig i grunden och på kortare tid än någonsin. Förändring och utveckling av företag och organisationer bygger på förändring av människors beteenden.

Djupare förändring kräver att vi släpper taget om det gamla, det som inte längre leder oss framåt. Det väcker motstånd. Att utvecklas innebär att släppa något gammalt för att få något nytt. Vi människor accepterar ofta förändringar så länge vi tror att vi själva inte behöver ändra på oss. Allting börjar och slutar med oss själva.

Med självinsikt och kontroll på nuläget kan vi tydliggöra vad vi vill uppnå. Vi kan sätta tydliga mål och klargöra vad som krävs av oss för att lyckas. Sen kan vi ta de beslut som krävs, bryta de mönster där vi kört fast och ha den uthållighet som krävs för fortsatt utveckling
Coheros verktyg baseras på den senaste forskningen om hur vi människor verkligen fungerar, vad som driver och motiverar oss, hur våra behov styr oss och hur vi behöver använda våra olika styrkor för att lyckas tillsammans.

Vill du veta mer?

ChristoferOm du vill veta mer om hur ett samarbete med Cohero kan se ut är du välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Ansvarig för Coheros arbete med företag är Jan Sandgren. Han är ekonom och psykolog och har många års erfarenhet av utvecklingsarbete med olika typer av företag med fokus på management och ledarskap. Han har också gett ut boken ”Sprid Pyramiderna, nytt ledarskap för en ny värld” på Liber Förlag.