För föreningsliv och folkrörelser

Cohero vill vara med och verka för framväxten av framtidens föreningsliv och folkrörelser. Vi tror att psykologisk kunskap om motivation, engagemang, utveckling, samverkan och processer som gör det möjligt att sprida denna kunskap i hela organisationen kommer att bli allt viktigare.

Framtidens föreningsliv

Föreningslivets fortlevnad vilar idag ofta på axlarna av några få och beundransvärda eldsjälar. Dessa individer får ofta dra ett allt för stort lass bara för att verksamheten ska flyta, samtidigt som de inte får utlopp för sina visioner om hur den kan utvecklas. Med Coheros processer sprider vi elden i organisationen. Vi skapar förutsättningar för att fler ska vilja och kunna vara med och dela på lasset, samtidigt som kollektivets kreativa kraft och intelligens utnyttjas för att lyfta verksamheten till nya nivåer. Med utgångspunkt i psykologiska kunskaper och processer för att sprida dessa ser vi framför oss ett vitaliserat föreningsliv. Vi ser ett föreningsliv som engagerar och verkar för och genom en varm gemenskap, ett föreningsliv i ständig utveckling mot allt högre nivåer av delaktighet och meningsskapande.

Folkrörelsernas evolution och renässans

Världen och samhället står idag inför en rad allvarliga utmaningar, där klimathotet kanske är det mest framträdande, vilka vi tillsammans kommer behöva hitta lösningarna på. Folkrörelser har traditionellt spelat en viktig roll för att mobilisera förändringskraft från gräsrötterna och uppåt. För att behålla sin roll som en viktig aktör i samhällets förändringsprocesser och vara ett attraktivt forum för individers önskan att ge uttryck för sitt engagemang behöver formen för folkrörelser utvecklas.

cohero-parts

Idag ser vi hur folkrörelsen i dess många former brottas med dilemmat om hur de kan skapa utrymme för att individens specifika bidrag, engagemang och kreativitet ska få blomma ut; samtidigt som rörelsen också fungerar som en helhet som rörs sig i en gemensam riktning. Genom våra processverktyg och kompetens om alternativa organisationsformer, har vi på Cohero lösningar för detta. Vi tror på och vill vara med och verka för en evolution och renässans för folkrörelser i vårt samhälle.

Vill du veta mer?

ChristoferOm du är intresserad av hur vi på Cohero kan hjälpa er att utveckla er organisation är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Ansvarig för Coheros arbete med ideella organisationer och folkrörelser är Christofer Gradin Franzén. Han är civilekonom och psykolog, och har en bred erfarenhet från föreningsliv och arbete med folkrörelser. Han har bland annat arbetat med Sarvodaya rörelsen på Sri Lanka och varit utbildningsansvarig i Basketklubben Järva.