För företag

Med globala och komplexa marknader, där konsumenter har brokiga önskemål och höga krav på kvalitet, förändras villkoren för allt företagande. Att förstå hur människan fungerar, vad som driver och motiverar oss, hur vi tar beslut och hur vi samarbetar effektivt blir avgörande för att lyckas.
Läs mer om Cohero för företag

Cohero i skolan

Cohero vill vara med och sprida psykologisk kunskap, vad som motiverar oss människor och hur vi beter oss och samarbetar framgångsrikt. Cohero vill också bidra med effektiva verktyg som gör det möjligt att sprida och förankra denna kunskap i hela skolvärlden.
Läs mer om Cohero i skolan

För föreningar

Cohero vill vara med och verka för framväxten av framtidens föreningsliv och folkrörelser. Vi tror att psykologisk kunskap om motivation, engagemang, utveckling, samverkan och processer som gör det möjligt att sprida denna kunskap i hela organisationen kommer att bli allt viktigare.
Läs mer om Cohero i föreningar

Blogg

Följ med vad som händer kring Cohero. Här skriver vi om vår metod, utvecklingen av spelet och andra intressanta nyheter.
Till nyheter

Vi är Cohero

Vi på Cohero vill vara med och bygga framtidens organisationer. Här kan du läsa mer om vilka vi är och vad vi mer tror på.
Läs mer om oss

Vill du veta mer?

Har du frågor om Cohero? Vill du veta hur vi skulle kunna arbeta med er organisation? Tveka inte att höra av dig!
Kontakta oss